Оренда об’єктів комунальної власності

З переліком нерухомого майна, яке належить територіальній громаді м. Рівного в особі Рівненської міської ради, що може бути передане в оренду станом на 31.07.2019 року можна ознайомитись тут

1. Підготовка до проведення аукціону, конкурсу з продажу об‘єктів приватизації:

1.1.Управління комунальною власністю публікує інформаційне повідомлення про об‘єкти, затверджені для продажу на аукціоні, за конкурсом в інформаційних бюлетенях в газеті «Сім днів» не пізніше як за 30 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу.

1.2.Для участі в аукціону, конкурсі з продажу об‘єктів приватизації юридичні та фізичні особи подають в управління комунальною власністю заяву встановленої форми та визначені нею документи.

1.3. Прийом заяв на участь в аукціоні припиняється за три дні до початку аукціону, на участь у конкурсі – за сім днів до початку проведення конкурсу.

1.4. Продаж об‘єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом здійснюється за наявності не менш як двох покупців.

1.5. Якщо на участь в аукціоні, конкурсі подав заяву один покупець, управління комунальною власністю може прийняти рішення про приватизацію об‘єкта шляхом викупу цим покупцем в порядку визначеному законодавством.

2. Порядок проведення аукціону:

2.1. Організатором аукціону є управління комунальною власністю.

2.2. Для участі в аукціоні покупці одержують квитки учасників .

2.3. Під час аукціону ведеться протокол, який в двох примірниках підписують ліцитатор та покупець, який одержав право на придбання об‘єкта. Протокол у триденний строк затверджується управлінням комунальною власністю. Перший примірник протоколу залишається в управлінні комунальною власністю, другий примірник видається покупцю. Цей протокол є документом, який посвідчує право покупця на укладення договору купівлі-продажу.

3. Порядок проведення конкурсу:

3.1. Управлінням комунальною власністю створюється конкурсна комісія.

3.2.Конкурсна комісія у 15-денний строк після її утворення визначає умови та строк проведення конкурсу, яку затверджує управління комунальною власністю.

3.3. Конкурсна комісія розглядає заяви претендентів на участь у конкурсі і визначає склад його учасників.

3.4. Конкурс здійснюється в два етапи. На 1-му етапі оголошується попередній переможець конкурсу. Після закінчення засідання складається протокол, який повинен містити:

– умови конкурсу;

– відомості про учасників конкурсу;

– пропозиції кожного учасника конкурсу;

– обґрунтування вибору переможця конкурсу.

Протокол підписується всіма членами комісії та направляється управлінню комунальною власністю, яке у триденний строк затверджує результати конкурсу.

3.5. Інформація щодо пропозицій попереднього переможця доводиться в письмовому вигляді до всіх учасників конкурсу.

3.6. Через п‘ять робочих днів після затвердження протоколу проводиться чергове засідання конкурсної комісії. Якщо протягом цього часу від учасників не надійдуть додаткові пропозиції, то конкурсна комісія приймає рішення про визнання попереднього переможця остаточним переможцем.

За наявності додаткових пропозицій конкурсна комісія їх розглядає. При цьому вони повинні бути кращі за пропозиції попереднього переможця.

Протокол засідання комісії в триденний строк затверджується управлінням комунальною власністю.

4. Порядок проведення конкурсу на право оренди комунальною майна:

4.1. Оголошення про конкурс публікується в газеті «Сім днів», а також за рішенням орендодавця, в іншій місцевій пресі не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу.

4.2. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов‘язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

4.3. Утворюється конкурсна комісія та затверджується наказом орендодавця.

4.4. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати пояснення учасників конкурсу та фахівців, які після надання пояснень залишають засідання.

4.5. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов‘язаннями учасника конкурсу.

4.6. Учасник конкурсу, який не подав необхідні документи, або пропозиції якого не відповідають умовам конкурсу, до участі в конкурсі не допускається, що зазначається протокольним рішенням комісії.

4.7. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження однієї пропозиції конкурс не проводиться і комісія приймає протокольне рішення про укладення орендодавцем договору оренди відповідно до вимог законодавства з єдиним заявником на запропонованих умовах.

4.8. Проект договору оренди та зобов‘язання (пропозиції) щодо використання об‘єкта в запечатаних конвертах з написом «На конкурс» та завірених печаткою, надаються орендодавцю, реєструються і до дати проведення конкурсу зберігаються в орендодавця.

4.9. Після закінчення засідання комісії складається протокол, який підписується всіма членами комісії і залишається в орендодавця.

4.10. Протокол про результати конкурсу затверджує орендодавець, який повідомляє письмово про результати конкурсу всіх учасників.

4.11. За результатами конкурсу з переможцем конкурсу орендодавець укладає договір оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.

4.12. Для укладення договору переможець конкурсу додатково додає перелік документів, які необхідні для укладення договору оренди майна, що належить до комунальної власності.

4.13. У випадку, якщо протягом двох місяців з моменту оголошення переможця конкурсу він ухиляється від укладення договору, орендодавець має право своїм наказом скасувати результати проведеного конкурсу та оголосити новий конкурс на право оренди об‘єкта комунального майна.