Охорона атмосферного повітря

Чи потрібно отримувати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу суб’єкту господарської діяльності?

Згідно з нормами Податкового кодексу об’єктом та базою оподаткування екологічним податком є обсяги та види забруднюючих речовин.
Наприклад, коли підприємство використовує автономну систему опалення – котли або конвектори, то об’єктом оподаткування є обсяги забруднюючих речовин, що утворюються й викидаються в повітря при згорянні палива.
Як показує практика, сплата екологічного податку і наявність дозволу – речі для підприємця не завжди пов’язані.
Часто суб’єкт господарської діяльності, не маючи дозволу на викиди забруднюючих речовин, сплачує екологічний податок з розрахунку спожитого газу чи мазуту за максимальними тарифами.
Характерною така ситуація є для підприємців, які опалюють приміщення конвектором, подібним до того, який використовують для обігріву житла. Звідси й паралель: не сплачує за домашнє джерело – не платить і за виробниче.

Що ж спонукає підприємців порушувати норми законодавства?

Відповідно до закону “Про охорону атмосферного повітря” викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. Дозволи видають безплатно.

Порядок видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами http://www.ecorivne.gov.ua/enviromental_dozvil/

Відповідальність за викиди без дозволу

Особи, винні у викидах забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади, несуть відповідальність (ст. 33 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» ).

Згідно зі ст. 78 КпАП викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об’єктів  тягнуть за собою накладення штрафу.