Соціально-економічне становище міста

Соціально-економічне становище міста Рівне

у січні–квітні 2019 року

 Населення

Чисельність наявного населення в місті, за оцінкою, на 1 квітня 2019р. становила 246,1 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2019р. чисельність населення скоротилась на 431 особу.

У січні–березні 2019р. обсяг природного скорочення становив 46 осіб.

Кількість живонароджених у січні–березні 2019р. становила 543 особи, померлих – 589 осіб.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості міста, на кінець квітня 2019р. становила 2283 особи. У загальній кількості безробітних 65,6% – жінки, 39,1% – молодь у віці до 35 років, 10,7% – особи, які проживають у сільській місцевості.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2019р. становила 1073. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 2 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2019р. становив 2461 грн, що дорівнює 59% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у I кварталі 2019р. становила 7717 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,8 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Порівняно з I кварталом 2018р. рівень заробітної плати збільшився на 19,4%.

Розмір заробітної плати по місту у І кварталі 2019р. на 7,1%, або на 594 грн, не досягав середньообласного рівня (8311 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж квітня 2019р. збільшилася на 2,1%, або на 252,2 тис.грн, і на 1 травня 2019р. склала 12528 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Основна частка (96%, або 12022,3 тис.грн) – це борги економічно активних підприємств, решту (4%, або 505,7 тис.грн) заборгували підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Соціальний захист

У січні–квітні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 4,9 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні–квітні 2019р. становила 5 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2019р. склав 1411 грн.

Крім того, 10 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 34,1 тис.грн. Середній розмір призначеної у квітні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 3357,1 грн.

 Капітальні інвестиції

У січні–березні 2019р. у розвиток економіки міста суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 235,9 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 25,1% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 970,4 грн капітальних інвестицій.

Промисловість

У січні–квітні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року підприємствами міста збільшено випуск суконь (крім трикотажних), жіночих чи дівчачих у 31,5 раза, виробів інших з пластмас (крім виробів медичного та хірургічного призначення інших та пристроїв для стомічного використання) – у 4,8 раза, вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас – в 1,8 раза, предметів одягу інших чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних – на 34,5%, меблів металевих для офісів – на 25,9%, комплектів і костюмів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних – на 4%, сухарів, сушки, грінок та виробів подібних, підсмажених – на 16,4%, оселедців солоних – на 15,6%, виробів здобних – на 6,5%. Водночас на 15,2% зменшилося виробництво меблів дерев’яних для офісів.

Будівництво

У січніквітні 2019р. підприємствами міста вироблено будівельної продукції на суму 225,5 млн.грн, що становить 50% загальнообласного обсягу.

У січні–березні 2019р. в місті прийнято в експлуатацію 12 тис.м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що на 11,1% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Частка міста в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 15,7%.

 Транспорт

У січні–квітні 2019р. автотранспортними підприємствами міста доставлено замовникам 350,4 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 331,2 млн.ткм, що відповідно на 49% і 40,1% більше, ніж у січні–квітні попереднього року.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 19,3 млн. пасажирів та виконано пасажирооборот в обсязі 111,4 млн.пас.км, а це відповідно на 0,2% і 5,1% перевищило рівень січня–квітня 2018р.

Міським електротранспортом скористалися 13,3 млн. пасажирів, або на 4,3% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Зовнішньоекономічна дільність

У січні–березні 2019р. експорт товарів становив 24 млн.дол. США, імпорт – 30,1 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2018р. експорт збільшився на 5,9%, імпорт скоротився на 28,9%. Негативне сальдо становило 6,1 млн.дол.

Основу товарної структури експорту міста складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Німеччини, Польщі, Італії, Франції, Нідерландів, Чехії.

Основу товарної структури імпорту міста складали засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти.

Найбільші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Білорусі, Литви, США, Китаю.

У січні–березні 2019р. експорт послуг становив 5,2 млн.дол. США, імпорт – 3,5 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2018р. експорт збільшився в 1,7 раза, імпорт – на 26,9%. Позитивне сальдо становило 1,7 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги.

Головними партнерами в експорті послуг були Швейцарія, Італія, Німеччина.

Основу структури імпорту послуг складали послуги, пов’язані з подорожами, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій, транспортні послуги.

Головними партнерами в імпорті послуг були Німеччина, Італія, Угорщина.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку міста прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2019р. становив 70,3 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 289,1 дол.