Події

Міською комісією з питань праці та заробітної плати постійно проводиться цілеспрямована робота щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати найманим працівникам, дотримання державних мінімальних гарантій з оплати праці на підприємствах, в організаціях, установах, а також у суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб.

 

Управління економіки міста оголошує конкурс на відбір проектів, які передбачають залучення коштів міського бюджету на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва.

 

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради звертає увагу роботодавців на необхідності дотримання вимог законодавства  щодо скорочення роботи напередодні святкових і неробочих днів.

 

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради звертає увагу роботодавців про необхідність проведення атестації робочих місць за умовами праці.

 

Механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013  № 509.

 

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради рекомендує переглянути  діючі колективні договори на відповідність чинному законодавству та у разі необхідності внести відповідні зміни та доповнення до них. 

 

Виконавчий комітет Рівненської міської ради запрошує взяти участь у семінарі на тему: «Актуальні питання щодо змін у законодавстві України про працю», який  відбудеться  09.02.2018 о 10 годині за адресою: м. Рівне, вул. Поштова, 2, 4 поверх (сесійна зала).

 
Пошук по сайту
Офіційний сайт управління економіки міста

Інфраструктура підтримки бізнесу

  Центр надання адміністративних послуг у м. Рівному - це виконавчий орган Рівненської міської ради. Дозвільний центр утворений відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", є складовою частиною центру надання адміністративних послуг. Основним завданням центру надання адміністративних послуг є :

організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб'єктів звернень.
спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.
надання суб'єктам звернень вичерпної інформації та консультацій про вимоги та порядок надання адміністративних послуг.
прийняття від суб'єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.
виконання делегованих органам місцевого самоврядування державою повноважень з організаційного забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центр надання адміністративних послуг.
здійснення контролю за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.
забезпечення поширення інформації про порядок надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру, що належать до адміністративних послуг.
Режим роботи Центру надання адміністративних послуг у м. Рівному :

Понеділок, Середа, П’ятниця, Субота: з 9.00 до 16.00

Вівторок, Четвер: з 9.00 до 20.00

Вихідні дні: неділя, святкові та неробочі дні.

Контактні дані: тел.: (0362) 648 933, 648 929 вул. вул. Майдан просвіти 2,м. Рівне, 33028, Україна,  cnap@ukr.net, CNAP.Rivne@ukr.netwww.cnap.rv.ua

  Рівненська агенція із залучення інвестицій«ІнвестІнРівне» - це спеціалізована агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів у Рівненській області. Вона була заснована спільно з Рівненською обласною державною адміністрацією, Виконавчим комітетом Рівненської міської ради та Рівненською торгово-промисловою палатою за фінансової підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
Агенція тісно співпрацює з регіональною мережею партнерів, представниками громадського та приватного сектора, та міжнародними партнерами для надання інвестору ключової інформації, необхідної для прийняття стратегічного рішення. Перебуваючи у близькому контакті з інвесторами та представниками бізнесу, Агенція «ІнвестІнРівне» здійснює моніторинг бізнес клімату регіону і надає рекомендації місцевій владі щодо шляхів його покращення.
Налагоджені стосунки з місцевою владою, індивідуальний підхід до інвестора та професійна команда менеджерів, які розуміють ключові фактори впливу на бізнес, гарантують успіх Агенції «ІнвестІнРівне» та інвесторів, що інвестують у Рівненську область.
Контактні дані: тел.: (0362) 269 565 вул. Гетьмана Мазепи, буд. 19, м. Рівне, 33028, Україна, invest@investinrivne.orgwww.investinrivne.org

РІВНЕНСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА З метою сприяння розвитку регіональної економіки, зовнішньоекономічних зв’язків українських підприємців, забезпечення сприятливих умов для підприємницької діяльності створена Рівненська торгово-промислова палата - недержавна самоврядна організація, що об’єднує понад 300 суб’єктів  господарювання різних форм власності.  Широкий спектр діяльності палати направлений на задоволення потреб як членів палати, так і інших замовників, а також їх зарубіжних партнерів, а саме на:
розвиток співробітництва із фундаціями (Фонд Євразія), Торговими палатами, об'єднаннями підприємців, з іноземними посольствами та торговими місіями, міжнародними організаціями.
- встановлення прямих ділових зв'язків між українськими та зарубіжними підприємствами, фірмами та установами через організацію ділових зустрічей, форумів, презентацій окремих фірм. 
- організація ділових зустрічей з зарубіжними торгово-економічними делегаціями та окремими представниками ділових кіл.
- організація виїзду за кордон українських делегацій.
- підготовка та проведення ділових зустрічей, переговорів, семінарів, "круглих столів", конференцій, а також презентацій, прес-зустрічей для українських та іноземних фірм та установ.
- організація колективних виїздів підприємців на престижні виставки за кордон – Польща (Познань, Варшава), Німеччина (Лейпциг, Франкфурт на Майні, Нюрнбергг), Чехія (Брно), Австрія (Лінц).
- організація в Рівному спеціалізованих презентацій зарубіжних фірм зі Словаччини, Чехії, Німеччини, Італії, Польщі, Литви, Латвії, Угорщини.

Контактні дані: тел.: (0362) 263 866, 269 674 вул. Гетьмана Мазепи, 19м. Рівне, 33028, Україна, rcci@rivne.comww.rcci.rivne.com

Волинський ресурсний центр (ВРЦ) є агенцією з розвитку територіальних громад. Статус – непідприємницька громадська організація.

Місія ВРЦ: сприяти активності, свідомості та відповідальності громадян шляхом підтримки громадських ініціатив. Досягнення своєї місії ВРЦ розглядає в нерозривному зв’язку з соціальним та економічним розвитком, екологічною безпекою регіону.

 

Пріоритетні напрямки роботи:
1. Стратегічне планування розвитку громад впровадження технологій стратегічного планування в систему управління громадами різних рівнів, впровадження технологій моніторингу стратегічних планів, допомога громадам у впровадженні стратегічних планів, стандартизація послуг по розробці стратегічних планів для громад, поширення технологій стратегічного планування для інших країн
2. Ринок праці проведення аналізу перспективних потреб регіонального ринку праці, дослідження та впровадження ефективних (у т.ч. закордонних) моделей сприяння зайнятості населення, покращення системи професійної орієнтації 
3. Сталий розвиток впровадження в громадах проектів та програм, спрямованих на вирішення екологічних, економічних та соціальних проблем, підвищення прозорості муніципального управління, популяризація ідей збалансованого еколого-економіко-соціального розвитку
4. Європейська інтеграція впровадження проектів з поширення достовірної інформації про можливості європейської та євроатлантичної інтеграції України у середовищах фахівців та серед широких верств населення
5. Громадський сектор надання навчальної, консультативної, інформаційної та технічної підтримки для розвитку громадських організацій та ініціатив
6. Молодь розвиток комунікативних та лідерських вмінь та навичок молоді.
Наявність мережі регіональних партнерів ВРЦ дозволяє оперативно поширювати інформацію для місцевих громад всього етнічного ареалу Волині (північно-західна частина України), сприяє глибшому вивченню регіональних проблем і ефективному їх вирішенню.
 Контактні дані:  тел.: (0362) 636 016 вул. Пушкіна, 17, (приміщення ЗОШ 15) м. Рівне, 33028, Україна, vrc@vrc.rv.ua, www.vrc.rv.ua

Рівненський міський центр зайнятості - є органом державної служби зайнятості, на який покладаються функції робочого органу виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в місті. Діяльність центру спрямована на реалізацію заходів соціального захисту населення від безробіття, сприяння громадянам у підборі підходящої роботи, надання матеріального забезпечення та соціальних послуг, професійної орієнтації, надання послуг роботодавцям щодо добору працівників та інформаційно-консультаційних послуг, а також реалізації інших завдань, визначених законодавством у сфері зайнятості населення та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Пріоритетами діяльності Рівненського міського центру зайнятості є - повернення незайнятих громадян до продуктивної легальної праці, прискорення їх працевлаштування шляхом професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Серед головних завдань – адресність послуг роботодавцям і населенню, розвиток цілісної системи профорієнтації, яка сприятиме гармонізації попиту і пропозиції робочої сили, подальше впровадження новітніх технологій пошуку роботи, підбору та професійного навчання кадрів для забезпечення потреб економіки області.
Години роботи:
пн. – чт. 8:00 – 17:15 
пн. 8:00 – 16:00
Контактні дані: тел.: (0362) 634 695, 265 532 вул. Кавказька, 4 м. Рівне, 33013, Україна, nmrivne@sec.rovno.uawww.facebook.com/rivnenskyjmtsz, www.dcz.gov.ua

  Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (Рівненський ЦПТО ДСЗ) - навчальний заклад третього атестаційного рівня, підпорядкований Державній службі зайнятості Міністерства соціальної політики України і Рівненському обласному центру зайнятості, здійснює курсову професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, у тому числі робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних професій, на основі отриманих ліцензій на надання освітніх послуг за 56 професіями.
Рівненський ЦПТО ДСЗ забезпечує за стислі терміни здійснення якісної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, з метою підвищення їх конкурентоспроможності на регіональному ринку праці, працевлаштування за фахом та подальшого закріплення випускників центру на робочих місцях підприємств, організацій, установ або започаткування ними власної справи; оперативне та гнучке реагування на зміни, що відбуваються на ринку праці, на потреби роботодавців у кваліфікованих робітниках.
Слухачами центру є громадяни, зараховані на навчання за направленнями міських та районних центрів зайнятості Рівненщини, обласних центрів зайнятості інших регіонів України, а також особи, які навчаються за кошти підприємств, установ та організацій або за власні.
У центрі професійно-технічної освіти здобувають професію й особи з особливими потребами, які мають статус безробітного.
Навчання безробітних за направленням центрів зайнятості проводиться за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Форма навчання – денна. Після закінчення навчання за професією слухачі отримують свідоцтво державного зразка. Після підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення – посвідчення.

Контактні дані:  тел.: (0362) 683 780,683 795 вул. Пирогова, 8м. Рівне, 33001, Україна, cpto@cpto.rv.uawww.rcpto.org.ua.

 Рівненське навчальне відділення тел. (0362) 683 349,  вул. І. Підкови, 17а; м. Рівне, 33024,Україна

 Сектор представництва Державної регуляторної служби України у Рівненській області

Державна регуляторна служба України (ДРС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності. ДРС є спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
Основними завданнями ДРС є:
- реалізація державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
- координація дій органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства і підприємництва з питань дерегуляції господарської діяльності.
Основними завданнями ДРС є:
- розроблення проектів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності ДРС;
- забезпечення реалізації державної регуляторної політики на засадах економічної доцільності та ефективності дії регуляторних актів, зниження рівня втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності;
здійснення заходів щодо оптимізації кількості функцій державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, які виконуються органами виконавчої влади, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх скорочення та усунення дублювання;
- погодження проектів нормативно-правових актів з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та з питань ліцензування, що розробляються центральними органами виконавчої влади;
проведення у порядку, встановленому Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, експертизи регуляторних актів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, місцевих органів виконавчої влади. У разі виявлення під час експертизи порушень Закону приймає рішення про необхідність усунення органом, що прийняв відповідний акт, виявлених порушень принципів державної регуляторної політики;
проведення аналізу звітів про відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади;
надання роз’яснення положень законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
здійснення в межах повноважень, передбачених законом, заходів по захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, порушених унаслідок дії регуляторних актів;
- розроблення основних напрямків розвитку ліцензування, здійснення методичного керівництва та інформаційного забезпечення діяльності органів ліцензування;
організація взаємодії з громадськими організаціями підприємців, їх спілками та учасниками ринків за галузевим принципом.
Сектор представництва у Рівненській області
Контактні дані: тел.: (0362) 623 474, 067 380 08 13, 050 435 69 90 вул. Замкова22а, кімн.302,303 м. Рівне, 33028, Україна, riv.office@dkrp.gov.uа  www.dkrp.gov.uа

Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку утворений з метою розбудови регіональної інвестиційної інфраструктури, активізації інвестиційної діяльності в регіоні та сприяння розвитку економіки регіону. Центр є бюджетною установою, яка належить до сфери управління Державного Агентства з інвестицій та управління національними проектами України (www.ukrproject.gov.ua).Основними завданнями Центру є:

-  участь у забезпеченні реалізації складових національних проектів на території регіону;
-  організація надання суб`єктам інвестиційної діяльності послуг, пов`язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна»;
-  інформаційно-ресурсне забезпечення інвестиційного розвитку регіону;
-  участь у підготовці та здійсненні заходів щодо формування інвестиційної. 
 Контактні дані:  тел.: (0362) 633 657вул. Замкова, 22а, кімн.202, м. Рівне, 33028, Україна, d.zakharets@gmail.com  www.rivneinvest.org

 ГО "Регіональний центр євроінтеграційних проектів" - це громадське об'єднання, яке проводить системний і незалежний моніторинг процесів євроінтеграції та  здійснює реалізацію євроінтеграційних проектів в освітній, науковій, соціальній та інших сферах життя суспільства.
Стратегічними пріоритетами організації є:
реалізація проектів, спрямованих на сприяння реалізації регіональної політики у сфері євроінтеграції;
-  сприяння у захисті прав і свобод громадян України та здійснення заходів щодо побудови демократичного суспільства та участі у цьому усіх верств населення (молоді, жінок, меншин);
діяльність у сфері підтримки підприємництва в регіоні;
реалізація проектів антикорупційного комплаенс в освіті та бізнесі;
реалізація моніторингових програм спрямованих на забезпечення прозорості влади;
розвиток громадської активності молоді та компетенції управління соціальними проектами.

Контактні дані: тел.: (0362) 633 569, 

© 2018 Управління економіки міста