Події

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради інформує, що питання дотримання державних соціальних гарантій щодо оплати праці та  легальної зайнятості не втрачає своєї  актуальності.

 

Використання незадекларованої праці - це соціальне явище, яке справляє значний негативний вплив на розвиток економіки України та  життєвий рівень людей.

 

В рамках виконання заходів «Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Рівному на 2018-2019 роки», управління економіки міста спільно з громадською організацією «Платформа взаємодій «Простір»  22 квітня 2018 року о 9-30 проводить для суб’єктів підприємництва унікальний захід: «Форум креативних індустрій».

 

В рамках виконання заходів «Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Рівному на 2018-2019 роки», управління економіки міста спільно з Громадською організацією «Рівненська федерація малого та середнього бізнесу «Єдність» 24 квітня 2018 року о 10-00 годині проводить для суб’єктів малого та середнього підприємництва одноденний тренінг на  тему: «Стратегія розвитку бізнесу та позиціонування в Інтернеті».

 

Повідомляємо, що 17-19 квітня 2018 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ім.І.Сікорського» відбудеться V міжнародна науково-технічна та навчально-методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’18».

 

Міською комісією з питань праці та заробітної плати постійно проводиться цілеспрямована робота щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати найманим працівникам, дотримання державних мінімальних гарантій з оплати праці на підприємствах, в організаціях, установах, а також у суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб.

 

Управління економіки міста оголошує конкурс на відбір проектів, які передбачають залучення коштів міського бюджету на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва.

 
Пошук по сайту
Офіційний сайт управління економіки міста

Події

До уваги керівників підприємств, установ, організацій та трудових колективів міста

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради рекомендує переглянути  діючі колективні договори на відповідність чинному законодавству та у разі необхідності внести відповідні зміни та доповнення до них. 

Звертаємо Вашу увагу, що при реєстрації колективних договорів у  2017 році було виявлено типові порушення, які допустили окремі підприємства, організації, установи м. Рівного при укладенні колективних договорів.

Рекомендуємо врахувати наші рекомендації при підготовці проектів колективних договорів, внесенні змін та доповнень до них у 2018 році, а саме:

1. рекомендуємо внести зміни у штатні розписи підприємств,  установ, організацій, оскільки ст. 8 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2018 рік» встановлено у 2018 році мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня - 3723 гривень; у погодинному розмірі: з 1 січня – 22,41 гривні.

2. у розділі «Оплата праці» колективного договору визначити  мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 01.01.2018 -  1762 гривні.

3. доповнити розділ «Оплата праці» колективного договору статтею 31 ЗУ «Про оплату праці»:

«При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати».

4. доповнити розділ «Оплата праці» певними пунктами згідно ст. 115 Кодексу законів про працю України:

-  «У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні»;

- «Розмір заробітної плати за першу половину місяця становить не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника»;

- «Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки».

5. розділ «Загальні положення»  колективного договору доповнити   положеннями щодо заборони дискримінації  згідно ст. 2Кодексу законів про працю України:

«Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання».

6. розділ «Трудові відносини» колективного договору доповнити показниками масового вивільнення згідно ст. 48 Закону України  «Про зайнятість населення»:

 «Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом:

1) одного місяця:

вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників;

вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 101 до 300 працівників;

2) трьох місяців - вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації незалежно від чисельності працівників».

Не допускати масових звільнень працівників. У разі виникнення необхідності вивільнення працівників передбачити у колективних договорах заходи щодо мінімізації їх негативних наслідків (здійснювати вивільнення лише після використання усіх можливостей для запобігання цьому, забезпечення працівників роботою на інших робочих місцях; створювати умови для підвищення кваліфікації і перекваліфікації працівників; в першу чергу скорочувати вакантні посади та сумісників; припинити укладення нових трудових договорів, тощо).

7. розділ «Відпустки» колективного договору доповнити гарантіями для працівників,  які мають дітей згідно ст. 19 ЗУ «Про відпустки»:

«Жінці,  яка  працює  і  має двох або більше дітей віком до 15 років,  або  дитину-інваліда,  або  яка  усиновила  дитину, матері інваліда  з  дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини  або  інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх  без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному  закладі),  а також особі, яка взяла під опіку дитину або  інваліда  з  дитинства  підгрупи  А  I  групи,  чи  одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю   10   календарних  днів  без  урахування  святкових  і неробочих. За наявності  декількох підстав для надання цієї відпустки її  загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів».

Консультації з питань укладення колективних договорів, внесення змін та доповнень до них, повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них можна отримати в управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради за адресою: м.Рівне,  вул. 16 Липня 49/51, кабінет 6 або за  телефоном: 26 26 16.

 
© 2018 Управління економіки міста