Події

23 жовтня 2018 року об 11-00 год. в актовій залі Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне, вул. Соборна, 11) в рамках «Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Рівному на 2018-2019 роки» відбудеться Форум «Регуляторна політика та сприяння розвитку малого і середнього бізнесу».

 

В  знак продовження традицій і звичаїв Запорізького козацтва, 6 жовтня 2018 року в місті Запоріжжі на Прибережній магістралі відбудеться Покровський ярмарок, у якому приймуть участь близько 2 тисяч учасників та 120 тисяч мешканців і гостей міста.

 

5 вересня на засіданні Кабінету Міністрів України ухвалено розпорядження „Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення”.

 

З метою попередження порушень трудового законодавства  міська комісія з питань праці та заробітної плати постійно запрошує  на засідання комісії керівників підприємств та суб’єктів господарської діяльності-фізичних осіб, на яких за результатами проведеного аналізу можливі порушення соціальних гарантій найманих працівників. 

 

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради інформує про обов’язкові підстави для проведення атестації робочих місць за умовами праці

 

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради інформує про обов’язкові підстави для проведення атестації робочих місць за умовами праці

 

Важливим напрямом діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є належний захист трудових прав працівників, детінізація заробітної плати та легалізація трудових відносин. Здійснення ефективного відповідного контролю є вкрай необхідним як для забезпечення трудових гарантій найманих працівників, так і для попередження порушень трудового законодавства роботодавцями.

 
Пошук по сайту
Офіційний сайт управління економіки міста

Події

До уваги керівників підприємств, установ, організацій та трудових колективів міста

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради рекомендує переглянути  діючі колективні договори на відповідність чинному законодавству та у разі необхідності внести відповідні зміни та доповнення до них. 

Звертаємо Вашу увагу, що при реєстрації колективних договорів у  2017 році було виявлено типові порушення, які допустили окремі підприємства, організації, установи м. Рівного при укладенні колективних договорів.

Рекомендуємо врахувати наші рекомендації при підготовці проектів колективних договорів, внесенні змін та доповнень до них у 2018 році, а саме:

1. рекомендуємо внести зміни у штатні розписи підприємств,  установ, організацій, оскільки ст. 8 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2018 рік» встановлено у 2018 році мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня - 3723 гривень; у погодинному розмірі: з 1 січня – 22,41 гривні.

2. у розділі «Оплата праці» колективного договору визначити  мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 01.01.2018 -  1762 гривні.

3. доповнити розділ «Оплата праці» колективного договору статтею 31 ЗУ «Про оплату праці»:

«При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати».

4. доповнити розділ «Оплата праці» певними пунктами згідно ст. 115 Кодексу законів про працю України:

-  «У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні»;

- «Розмір заробітної плати за першу половину місяця становить не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника»;

- «Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки».

5. розділ «Загальні положення»  колективного договору доповнити   положеннями щодо заборони дискримінації  згідно ст. 2Кодексу законів про працю України:

«Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання».

6. розділ «Трудові відносини» колективного договору доповнити показниками масового вивільнення згідно ст. 48 Закону України  «Про зайнятість населення»:

 «Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом:

1) одного місяця:

вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників;

вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 101 до 300 працівників;

2) трьох місяців - вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації незалежно від чисельності працівників».

Не допускати масових звільнень працівників. У разі виникнення необхідності вивільнення працівників передбачити у колективних договорах заходи щодо мінімізації їх негативних наслідків (здійснювати вивільнення лише після використання усіх можливостей для запобігання цьому, забезпечення працівників роботою на інших робочих місцях; створювати умови для підвищення кваліфікації і перекваліфікації працівників; в першу чергу скорочувати вакантні посади та сумісників; припинити укладення нових трудових договорів, тощо).

7. розділ «Відпустки» колективного договору доповнити гарантіями для працівників,  які мають дітей згідно ст. 19 ЗУ «Про відпустки»:

«Жінці,  яка  працює  і  має двох або більше дітей віком до 15 років,  або  дитину-інваліда,  або  яка  усиновила  дитину, матері інваліда  з  дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини  або  інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх  без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному  закладі),  а також особі, яка взяла під опіку дитину або  інваліда  з  дитинства  підгрупи  А  I  групи,  чи  одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю   10   календарних  днів  без  урахування  святкових  і неробочих. За наявності  декількох підстав для надання цієї відпустки її  загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів».

Консультації з питань укладення колективних договорів, внесення змін та доповнень до них, повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них можна отримати в управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради за адресою: м.Рівне,  вул. 16 Липня 49/51, кабінет 6 або за  телефоном: 26 26 16.

 
© 2018 Управління економіки міста