Здешевлення кредитів


Шановні представники агропромислового комплексу!
Повідомляємо, що в державному бюджеті існує можливість фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.
Компенсація надається суб’єктам господарювання агропромислового комплексу – юридичним особам та фізичним особам-підприємцям через уповноважений банк.
Компенсація надається позичальникам за нарахованими і сплаченими у поточному році відсотками за користування кредитами у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів передбачених кредитним договором, зменшених на 5 відсоткових пунктів.
Компенсації підлягають відсоткові ставки за:
– короткостроковими кредитами, залученими для поповнення обігових коштів;
– середньостроковими кредитами, залученими для поповнення обігових коштів, придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, а також з переробкою сільськогосподарської продукції;
– довгостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих об’єктів (у тому числі сховищ для зберігання зерна, овочів та фруктів).

Детальна інформація щодо здійснення відшкодування викладена в Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300.


Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»


Перелік уповноважених банків, які підписали Меморандум з Мінекономіки з питань реалізації державної підтримки сільгосптоваровиробників (станом на 16 квітня 2021 року)