Інформація про хід виконання бюджетних програм управління економки міста

Управління економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради (далі – Управління) є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банку. Управління є головним розпорядником коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища. Управління має офіційний веб-сайт  ( www.economy.rv.ua ), який створений в рамках реалізації заходів Стратегічного плану економічного розвитку м.Рівного.

На балансі Управління має адміністративне приміщення, яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Поштова, 2. Відповідно до Положення про Управління  вільні нежитлові приміщення адмінбудівлі передаються в оренду або безоплатне користування.

До складу Управління входять такі відділи:

 • відділ бухгалтерського обліку;
 • відділ економічного аналізу і прогнозу;
 • відділ тарифної політики;
 • відділ промисловості та підприємництва;
 • відділ екології;
 • відділ підтримки проектів ООН.

Кількість працівників Управління – 23 особи.

Доходи Управління формуються з двох джерел: фінансування з міського бюджету (загальний фонд) та отримання коштів від надання в оренду майна установи (спеціальний фонд).

Структура доходів установи за  2018 рік                                 тис.грн.

Показник 2018
ДОХОДИ, всього , в тому числі: 4539,2
Загальний фонд (фінансування з бюджету) – надійшло коштів 4150,2
Спеціальний фонд (плата за послуги, що надаються бюджетною установою) – надійшло коштів 389,0

Використання коштів загального фонду  за 2018 рік  тис.грн.

  Назва показника 2018
  ВИДАТКИ, ВСЬОГО 4150,2
  Оплата праці працівників (заробітна плата та нарахування на заробітну плату) 3923,5
  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.: 88,0
       – оплата теплопостачання 17,8
       – оплата водопостачання та водовідведення 2,0
       – оплата електроенергії 68,2
  Оплата послуг охорони 63,7
  Придбання меблів 75,0

Найбільша частина видатків загального фонду (94,5 %)  це видатки на оплату праці працівників – 3923,5 тис.грн., (2,1%) видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 88,0 тис.грн., (1,8%) – видатки на придбання меблів – 75,0 тис.грн.  та (1,5%) – видатки на оплату послуг охорони – 63,7 тис.грн.

1) В місті розроблена та діє Програма соціально-економічного розвитку м.Рівного на 2015-2019 роки, яка затверджена Рівненською міською радою (рішення від 26.02.2015 № 4904 зі змінами та доповненнями).

Відповідно до Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” Програма соціально-економічного розвитку м. Рівного є комплексною міською програмою розвитку, яка включає в себе заходи всіх діючих в місті галузевих програм та є основною бюджетоутворюючою Програмою.

Програма розроблена на основі пропозицій управлінь та відділів виконавчого комітету Рівненської міської ради, підприємств і організацій міста з використанням аналітичних матеріалів та статистичних даних щодо розвитку міста в 2013 – 2014 роках та прогнозних тенденцій на 2015 рік, а також з урахуванням фінансових можливостей. У Програмі вказані першочергові заходи, які необхідно реалізувати в 2015 – 2019 роках для досягнення поставленої мети.

Щорічно до Програми вносяться зміни і доповнення та затверджуються основні показники економічного і соціального розвитку на кожний  бюджетний рік. Рішенням Рівненської міської ради від 20.12.2018 № 5383 внесені зміни та доповнення до Програми соціально-економічного розвитку м.Рівного на 2015-2019 роки та затверджені основні показники економічного і соціального розвитку на 2019 бюджетний рік.

Реалізація заходів Програми дасть можливість підвищити конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість економіки міста, створити сприятливі умови для підвищення ділової активності суб’єктів господарювання, збільшення бюджетних надходжень, розвитку соціальної інфраструктури, вирішення екологічних проблем міста.

2). В місті діє Муніципальна програма сталого розвитку на 2018 – 2022 роки (далі – Програма, МПСР,) затверджена рішенням Рівненської міської ради від 15.12.2017 № 3711 (із змінами та доповненнями).

Згідно із заходами Програми співфінансуються проекти капітального ремонту від об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) та громадських організацій (ГО) при навчальних закладах.

За звітний період до управління економіки міста надійшли 219 листів-звернень від об’єднань громад з проханням включити їх до заходів МПСР на 2018 рік та подані 133 проектні заявки.

У ході реалізації проектів, через об’єктивні причини й на підставі звернень громад, зняті з фінансування 14 проектів і оплата часткової заборгованості за здійснення технічного нагляду за 1 проектом.

Із 118 проектів 110 – профінансовані в повному обсязі із внеском муніципалітету – 45 074,4  тис. грн.; 6 – отримали кошти І траншу – 1 960,2 тис. грн.; 2 – використали внесок громади та призупинили роботи.

В тому числі, у 2018 році дофінансовані 16 проектів, розпочатих у 2017 році, які в силу об’єктивних і суб’єктивних причин потребували завершення, а саме: 12 проектів – потребували фінансування коштів ІІ траншу, 4 – потребували фінансування І і ІІ траншів. Завершувалися проекти у межах фінансового забезпечення заходів МПСР на 2018 рік.

Крім того, передбачалася оплата часткової заборгованості за здійснення технічного нагляду за проектом «Капітальний ремонт житлового будинку №5А по вул. Грушевського в м. Рівне (капітальний ремонт фасадів 3, 4 під’їзди)» від ОСББ «Затишний двір», впровадженого у 2017 році. У зв’язку з тим, що громада не надала документи – оплата не проводилася.

Таким чином, внесок муніципалітету, при співфінансуванні проектів у партнерстві з об’єднаннями громад, у 2018 році становить 47 034,6 тис. грн.

За звітний період громадами житлових об’єднань проводилися наступні види робіт: 3 проекти – утеплення будинків, 38 – ремонт інженерних мереж, 3 – встановлення лічильників та регуляторів тепла, 3 проекти – ремонт електромереж, 20 проектів – ремонт покрівлі, 7 – ремонт під’їздів із заміною вікон, 34 проекти – ремонт ліфтів, 1 проект – встановлення індивідуального опалення і 1 проект щодо облаштування системи протипожежного захисту.

В рамках діяльності Муніципальної програми сталого розвитку м. Рівного в 2018 році проведений ряд інформаційних семінарів, тренінгів для керівників об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) і громадських організацій (ГО).

У ході реалізації проектів працівниками управління періодично здійснювалися виїзди на місця з метою контролю за виконанням робіт і надання консультацій представникам громад.

Програма набрала популярності не тільки серед місцевих громад, але й стала відомою в інших містах України.

З метою вивчення позитивного досвіду створення ОСББ і успішного впровадження заходів Муніципальної програми сталого розвитку м. Рівного управління економіки міста систематично ділилося досвідом з іншими містами.

Інформація про хід виконання Програми та стан реалізації проектів була заслухана у грудні 2018 року на засіданні виконавчого комітету Рівненської міської ради, а також систематично висвітлювалася засобами масової інформації (в газеті «7 днів»), розміщувалася на сайті виконавчого комітету Рівненської міської ради і управління економіки міста.

3) Програма термомодернізації багатоквартирних будинків міста Рівного на 2017-2020 роки (рішення Рівненської міської ради від 27.04.2017 № 2685 зі змінами). Основною метою Програми є підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків шляхом впровадження дієвого механізму фінансової підтримки громад Житлових об’єднань, які залучають кредитні кошти на проведення відповідних заходів.

Згідно з планом асигнувань із загального фонду бюджету на 2018 рік на виконання Програми виділені 16,9 млн. грн., фактично освоєні 16,6 млн. грн.

У рамках Програми за звітний період 44 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків реалізували 53 проекти з підвищення енергоефективності та термомодернізації своїх будинків, залучили 51,8 млн. грн. кредитних коштів та отримали відшкодування з міського бюджету на погашення цих кредитів на загальну суму 16,6 млн.грн.

4)  Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів у місті Рівному, на 2016 – 2018 роки, затвердженарішення Рівненської міської ради від 25.02.2016 № 193 (із змінами та доповненнями).

Метою Програми є зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів усіма верствами населення шляхом стимулювання впровадження енергоефективних заходів; отримання дієвого механізму фінансової підтримки населення для впровадження заходів з енергозбереження; зменшення обсягу коштів, що виділяються на субсидії для населення за спожиті енергоносії; стимулювання механізмів залучення власних коштів мешканців для проведення заходів з енергоефективної модернізації власних помешкань тощо.

Згідно з планом асигнувань із загального фонду бюджету на 2018 рік для виконання Програми було виділені 223,0 тис. грн.

В рамках Програми у 2018 році заключені між банківськими установами та мешканцями міста 93 кредитні угоди, залучені 3,0 млн. грн. кредитних коштів та отримані відшкодування з міського бюджету в розмірі 212,6 тис. грн. Сума відшкодування у 2018 році включає відшкодування по кредитах отриманих мешканцями у минулі періоди (855 мешканців).

5). З метою реалізації пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку міста, у 2018 році діяла затверджена рішенням Рівненської міської від 15.12.2017 № 3712 Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Рівному на 2018-2019 роки (далі Програма).

Мета Програми – комплексне спрямування дій органів місцевого самоврядування, громадських організацій, установ інфраструктури підтримки підприємництва на створення сприятливого бізнес-середовища, підвищення рівня економічних показників розвитку, забезпечення зайнятості населення, ефективне використання бізнес потенціалу для вирішення актуальних соціально – економічних проблем міста.

Програма передбачає реалізацію заходів з питань нормативного регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки, інформаційного забезпечення, координації діяльності інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємницької діяльності.

На виконання заходів Програми у 2018 році затверджене фінансування в розмірі 400 тис.грн., в тому числі 200 тис.грн. на відшкодування суб’єктам підприємницької діяльності плати за користування кредитами банків для реалізації інвестиційних проектів. Протягом року проекти на розгляд не надходили, відшкодування не здійснювалося. Фактично, з міського бюджету на реалізацію заходів Програми використані 97,8 тис. грн., з них:

 • 15,3 тис.грн. на проведення спільно з ГО «Рівненська федерація малого і середнього бізнесу «Єдність» чотирьох одноденних тренінгів на теми: «Стратегія розвитку бізнесу та позиціонування в Інтернеті», «Розвиток бізнесу в сучасних умовах та вихід на європейські ринки», «Майстерність управління бізнесом» та «Секрети успішного ведення бізнесу», які відвідали понад 100 суб’єктів підприємницької діяльності.
 • 14,5 тис.грн. на проведення «Форуму креативних індустрій», який відбувся 22.04.2018 в рамках проекту «Рівне. Тиждень креативного підприємництва», організаторами якої виступили ГО «Платформа взаємодії «Простір», НУВГП та ГО «Агенція сталого розвитку міста».
 • 11,7 тис.грн. на друк каталогу #MadeInRivne, виготовленого за підсумками «Форуму креативних індустрій».
 • 3,8 тис.грн. на проведення спільно з громадською організацією «Платформа взаємодій «Простір» семінару на тему: «Все про податки і бізнес з нуля», в якому прийняли участь понад 40 представників бізнес-середовища та громадяни, які планують започаткувати власну справу;
 • 7,7 тис.грн. на розробку та виготовлення інформаційного бюлетеня «Відкриття фізичної особи – підприємця» в кількості 2500 одиниць;
 • 2,9 тис.грн. на організацію та проведення урочистостей з нагоди Дня підприємця, на яких 34 суб’єкти підприємницької діяльності отримали квіти та нагороди виконавчого комітету Рівненської міської ради, управління економіки міста, Територіального відділення Асоціації платників податків України в Рівненській області, Рівненського міського центру зайнятості, Рівненської торгово-промислової палати та громадської організації «Рівненська федерація малого і середнього бізнесу «Єдність»;
 • 12,0 тис.грн. на соціологічне дослідження розвитку малого та середнього підприємництва щодо відповідності зайнятості критеріям гідної праці, яке проведене громадською організацією «Центр мобільності та розвитку» на замовлення управління економіки міста;
 • 20,0 тис.грн. на проведення форуму «Регуляторна політика та сприяння розвитку малого і середнього бізнесу», який організований спільно з Територіальним відділенням Асоціації платників податків України в Рівненській області та Громадською організацією «Центр мобільності та розвитку» та  відбувся 23.10.2018. У форумі взяли участь 263 учасники, серед яких були присутні представники малого та середнього бізнесу, громадських організацій та органів влади.
 • 10,0 тис.грн. направлено на організацію Міжнародного Бізнес-Форуму «Велике Рівне. Енергоефективність-2018», який проходив 23 та 24 листопада у місті Рівному. В роботі Форуму взяли участь 524 учасники (фахівці та експерти у галузі енергозбереження, голови ОСББ, представники малого та середнього бізнесу) як з України, так і з сусідніх держав.

6). Програма енергозбереження та енергоефективності м.Рівного на 2015-2019 роки (рішення Рівненської міської ради від 26.03.2015 №5025 зі змінами та доповненнями).До енергозберігаючих заходів Програми залучені теплопостачальні та комунальні підприємства, а також установи і організації міста, що фінансуються з міського бюджету.

Згідно з планом асигнувань із загального фонду бюджету на 2018 рік на виконання заходів Програми виділені 270,0 тис. грн., фактично освоєні
269,2 тис. грн., з них

– 179,8 тис. грн. – на проведення щоденного моніторингу споживання енергоносіїв та контроль за ефективністю їх використання в бюджетній сфері міст,

– 69,5 на проведення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення сталого енергетичного розвитку міста та виконання Європейської ініціативи “Угода мерів”;

– 19,9 тис. грн. – організація та проведення Днів Сталої Енергії в м.Рівному (04-05 жовтня).

7). Відповідно до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Рівненської міської ради від 22.03.2012 № 1892 сформовано Перелік природоохоронних заходів, який фінансується з Рівненського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2018 році (6 заходів) на загальну суму 1 870,0 тис.грн та  Додатковий Перелік природоохоронних заходів, які фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища в 2018 році на суму 290,0 тис грн (2  заходи).

Всього за напрямом «Реалізація Переліку природоохоронних заходів Рівненського міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік ( тому числі погашення заборгованості минулих років)», станом на 01.01.2019 використані 544,4 тис.грн, зокрема:

 • виконання Переліків природоохоронних заходів, які фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища в 2018 році – 494,6 тис грн;
 • погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи минулих років за виконання заходу «Будівництво самопливного каналізаційного колектора по вул.Хмільній в місті Рівному, в тому числі проектні роботи» в сумі 49,8тис грн.

За підсумками 2018 року, видатки з міського природоохоронного фонду:

 • Програма розчищення і впорядкування малих річок та охорони підземних вод від забруднення –  168,8 тис грн;
 • Програма соціально-економічного розвитку – 319,2 тис грн, зокрема:

* придбання обладнання (5 комплектів контейнерів) для роздільного збору твердих побутових відходів у місті Рівне – 269,5 тис грн;

* здійснення публікацій на екологічну тематику  – 49,7 тис грн;

 • Програма підтримки Рівненського зоологічного парку загальнодержавного значення (видання поліграфічної продукції з екологічної тематики з метою пропаганди охорони навколишнього природного середовища) – 39,0 тис грн;
 • Програма підтримки та розвитку Державно-комунального підприємства «Міське об’єднання парків культури та відпочинку» (заходи, спрямовані на збереження та утримання зеленої зони об’єкта природно-заповідного фонду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Рівненський парк ім.Т.Шевченка) – 17,4 тис грн.

На виконання п.1.4 «Розробка техніко-економічного обгрунтування щодо покращення соціально-екологічної ситуації в басейні річки Устя в межах міста Рівного» та п.1.6 «Розробка проекту поглиблення дна Басівкутського водосховище з метою покращення гідрологічного режиму річки Устя» за кошти міського бюджету науковці Національного університету водного господарства та природокористування  провели дослідження Басівкутського водосховища, а саме: інженерні, геодезичні, геологічні, гідрологічні, лімнологічні (про поверхневі водойми суходолу з уповільненим водообміном), морфометричні (вивченням кількісних показників рельєфу земної поверхні (довжини, площі, об’єми, висоти, глибини, густота розчленування тощо). За результатами вишукувань буде розроблено рекомендації для відновлення водойм Рівного.

З метою підвищення екологічної свідомості мешканців міста  з 2009 року відділ екології Управління ініціює участь міста Рівне у природоохоронній акції «Година Землі», започаткованою найбільшою та найдосвідченішою незалежною природоохоронною організацією у світі – Всесвітнім фондом природи (WWF). Зокрема, на знак безпрецедентної солідарності світової спільності у боротьбі зі зміною клімату проводилось відключення освітлення бульварів і майданів центральної частини міста на одну годину. Інформація щодо умов даної акції висвітлювалась в місцевих засобах масової інформації, а в загальноосвітніх навчальних закладах проведені виховні години щодо актуальності проблеми глобального потепління.

8). Програма підвищення рівня сервісних послуг з обслуговування платників податків, розпорядників та одержувачів коштів бюджету міста Рівного та збільшення надходжень до бюджету міста Рівного на 2018 рік (рішення міської ради від 19.10.2017 № 3431).

Метою Програми підвищення рівня сервісних послуг з обслуговування платників податків, розпорядників і одержувачів коштів бюджету міста Рівного та збільшення надходжень до бюджету міста Рівного на 2018 рік

Програма підвищення рівня сервісних послуг з обслуговування платників податків, розпорядників та одержувачів коштів бюджету міста Рівного та збільшення надходжень до бюджету міста Рівного на 2018 рік (далі – Програма) покликана забезпечити підвищення рівня надання податкових адміністративних та інформаційних послуг платникам податків, ефективне казначейське обслуговування бюджетних коштів та контроль за використанням і збереженням фінансових ресурсів міста. В рамках виконання заходів цієї Програми у 2018 році з місцевого бюджету державному бюджету надана субвенція на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (для Державної податкової інспекції у м.Рівному та Управління казначейської служби України у м.Рівному) на суму 200,0 тис.грн.

9) Рішенням Рівненської міської ради від 26.07.2012 № 2313 «Про вступ міста Рівного до Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України» Рівненська міська рада вирішила вступити до Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України» (далі – Асоціація).

Відповідно до Положення про сплату членських внесків органами місцевого самоврядування у Асоціацію розмір щорічного членського внеску становить 50,0 тис.грн.

Протягом 2018 року сплачені 50,0 тис.грн.