АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ

За результатами вивчення Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» № 114 (далі – закон) Управління економіки міста оприлюднює алгоритм проведення спрощених закупівель.

Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» № 114 (далі – закон)

Спрощена закупівля – придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону  (для товарів і послуг від 50,0 тис.грн – до 200,0 тис.грн, для робіт від 50,0 тис.грн – 1 500,0 тис.грн.)

Замовник має зареєструватись на одному з авторизованих майданчиків системи Прозоро.

Призначити уповноважену особу. Уповноважена особа вносить до електронної системи закупівель персональні дані, надає згоду на їх обробку та оновлює такі дані у разі їх зміни. Персональні дані, внесені уповноваженою особою до електронної системи закупівель, не оприлюднюються. Уповноважена особа повинна мати кваліфікований електронний підпис. Уповноважена особа повинна мати вищу освіту, як правило юридичну або економічну освіту.

Організація закупівельної діяльності замовника (ст.11 Закону)

1. Відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа, яка визначається або призначається замовником одним з таких способів:

1) шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із законодавством;

2) шляхом введення до штатного розпису окремої (окремих) посади (посад), на яку буде покладено обов’язки виконання функцій уповноваженої особи (уповноважених осіб);

3) шляхом укладення трудової угоди (контракту) згідно із законодавством.

4. Не може бути визначена уповноваженою особа, залучена замовником (у разі такого залучення) за договором про надання послуг для проведення процедур закупівель/спрощених закупівель.

Затвердити Положення про Уповноважену особу.

Уповноважена особа розробляє та затверджує річний план закупівель. Протягом п’яти днів розміщує його в системі Прозоро.

Уповноважена особа розробляє та формує вимоги до предмета закупівлі та проєкту договору (із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником). Вимоги до предмета закупівлі, замовник може зазначати, завантажуючи у систему Прозоро окремі файли до оголошення про проведення, або в електронній формі з окремими полями): технічне завдання, проект договору підряду, дефектний акт до локального кошторису, вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження).

 • Уповноважена особа оприлюднює оголошення про проведення закупівлі (не менше, ніж за 6 р.д. до кінцевої дати подачі пропозиції).
 • Уточнення інформації в оголошенні (не менше 3 р.д.).

У період уточнення інформації учасники спрощеної закупівлі мають право звернутися до замовника через електронну систему закупівель за роз’ясненням щодо інформації, зазначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, щодо вимог до предмета закупівлі та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення спрощеної закупівлі.

Замовник протягом одного робочого дня з дня їх оприлюднення зобов’язаний надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі, які оприлюднюються в електронній системі закупівель, та/або внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та/або вимог до предмета закупівлі.

 • Подання учасниками пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше, ніж 5 р.д. з дня оприлюднення оголошення про проведення закупівлі у системі Прозоро. Для проведення спрощеної закупівлі має бути подано не менше двох пропозицій. Якщо на тендер подався тільки один учасник, після закінчення строку подання пропозицій система Прозоро автоматично переходить до етапу розгляду пропозиції на відповідність умовам та вимогам до предмета закупівлі). Кожен учасник має право подати лише одну пропозицію.

В разі внесення змін замовником до оголошення та/або вимог до предмета закупівлі – строк подання пропозицій продовжується мінімум на 2 р.дні.

 • Проведення електронного аукціону (ст. 30 закону). Проводиться системою Прозоро. Аукціон проводиться в разі наявності 2-х або більше пропозицій.
 • Розкриття пропозицій
 • Розгляд на відповідність умовам (строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен перевищувати п’ять робочих днів з дня завершення електронного аукціону). В разі відхилення пропозиції оприлюднюється протокол відхилення (протягом 1 р.д.) та замовник розглядає наступну пропозицію.
 • Визначення переможця (повідомлення про намір укласти договір про закупівлю замовник (уповноважена особа) оприлюднює в електронній системі закупівель) Протягом одного дня з дати ухвалення такого рішення замовник оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Ст.33 Закону

або 

 • Відхилення пропозиції учасника (замовник (уповноважена особа) оприлюднює інформацію в системі Прозоро про відхилення пропозиції протягом 1 д. з дня прийняття такого рішення). Ст.31 Закону.
 • ·         Укладення договору про закупівлю та його оприлюднення (зі всіма додатками) в Прозоро. Протягом 3 р.д.

Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.

Протягом одного дня з дати ухвалення такого рішення замовник оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Переможцю процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі направляється інформація про переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі із зазначенням його найменування та місцезнаходження.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. (При спрощеній закупівлі договір можна укласти протягом 1-го з дня прийняття рішення

Розміщення звіту про результати (ст.19 Закону) Після оприлюднення договору система автоматично створює Звіт про результати закупівлі.

 • Внесення змін до договору про закупівлю  Замовник оприлюднює Повідомлення про внесення змін до договору (додаткові угоди) протягом 3 р.д.
 • Звіт про виконання договору про закупівлю (строк публікації 20 р.д. з дня виконання/розірвання/закінчення).

Всі дії замовника уповноважена особа оформлює протоколами із зазначенням дати прийняття рішення, який підписується уповноваженою особою. (в довільній формі). Зразки можна подивитись за посиланням https://e-tender.ua/news/sproshcheni-zakupivli-shcho-ce-hto-provoditime-ta-yaki-yiyi-459

Підстави для відхилення пропозиції учасника спрощеної закупівлі
(ст. 31 Закону)

Пропозицію учасника спрощеної закупівлі замовник відхиляє, якщо:

 • вона не відповідає умовам в оголошенні та вимогам до предмета закупівлі;
 • учасник не надав її забезпечення, якщо це вимагав замовник;
 • учасник, якого визначили переможцем, відмовився від укладення договору;
 • учасник протягом 1 року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору (зокрема, через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку закупівлю.