ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ:

Допомога по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, надається центрами зайнятості, працівникам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності за зверненням роботодавця для її виплати працівникам.

Допомогу по частковому безробіттю можуть отримати представники малого та середнього бізнесу, які:

  • зупинили або ж скоротили діяльність через карантин;
  • сплачували ЄВ упродовж 6 місяців, які передують даті зупинення чи скорочення діяльності, за найманих працівників і не припинили трудових відносин з ними на момент звернення до центру зайнятості.

Право на допомогу НЕ мають працівники, які отримують пенсію або працюють у роботодавця за сумісництвом.

Для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавцю слід звернутися до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ для подання документів впродовж 30 днів з моменту зупинки/скорочення діяльності та подати такі документи:

  • заяву в довільній формі, в якій зазначено належність до малого чи середнього бізнесу відповідно до ст. 55 ГКУ, а також копії документів, завірених в установленому порядку, щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця за попередній календарний рік;
  • засвідчену роботодавцем копію наказу із зазначенням початку зупинення, скорочення діяльності;
  • відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину (вкажіть прізвище, ім’я, по батькові працівника, номер ідентифікаційного коду (або серію та номер паспорт для осіб, які через релігійні переконання відмовилися від оформлення коду);
  • довідку про сплату ЄВ за останні 6 місяців, що передують зупинці/скороченню діяльності, видану ДПС.

Подачу документів можна здійснити через скриньку для кореспонденції в ЦЗ (оригінал), через пошту (оригінал), через email (сканкопії).

Перевірка документів центром зайнятості триває 3 робочих дні.

У разі подання неповного пакета документів або наявності в окремих документах помилок центр зайнятості повідомляє про це роботодавцю. Після доповнення або доопрацювання таких документів роботодавець має право повторно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення центру зайнятості.

Ухвалення рішення щодо надання допомоги здійснюється відповідним обласним центром зайнятості упродовж 3 робочих днів.

Протягом  3 робочих днів з моменту позитивного рішення роботодавець та центр зайнятості укладають договір. Якщо роботодавець надіслав сканкопії документів, то під час укладання договору він надає їх оригінали.

Щомісяця роботодавець передає центру зайнятості перелік осіб, у яких виникло право на допомогу. Центр зайнятості впродовж 3 робочих днів після одержання коштів на свій рахунок переказує їх роботодавцю.

Виплати працівникам здійснюються роботодавцем упродовж 3 робочих днів з моменту одержання коштів за окремою платіжною відомістю.

Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається за кожну годину, на яку працівникові скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду. Розмір допомоги не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом (4723 грн).

Детальна інформація та покрокова інструкція щодо отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину за посиланням https://www.dcz.gov.ua/storinka/dopomoga-po-chastkovomu-bezrobittyu-na-period-karantynu