Популярне резюме для ознайомлення громадськості щодо отримання дозволу на викиди ТОВ-Підприємство «Акорд-С»

Товариство з обмеженою відповідальністю-Підприємство «Акорд-С» (ТОВ-Підприємство «Акорд-С») має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ – 32544294.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 33003, м. Рівне, вул. Гагаріна, буд. 39; тел.(0362) 46-01-01, е-mail: office@okna-epsilon.com.

Місцезнаходження об’єкта: м. Рівне, вул. Гагаріна, буд. 39.

Мета отримання дозволу на викиди – набуття права експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відповідно до частин 2 і 3 Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Постанови КМУ від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля», ТОВ-Підприємство «Акорд-С» не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Виробничою діяльністю ТОВ-Підприємство «Акорд-С» є виробництво пластикових вікон та дверей. На виробничому майданчику встановлений автозаправний блок-пункт (АБП), який призначений для заправлення автомобілів пальним. До складу АБП входить два наземних резервуара (1 – робочий, 1 – резервний) для зберігання дизпалива та паливороздавальна колонка. Для резервного (аварійного) електропостачання на період відключення основного живлення на майданчику встановлено два дизель-генератора.

В результаті діяльності в атмосферне повітря викидаються такі види та обсяги забруднюючих речовин:

оксиди азоту – 0,602 т / рік;

оксид вуглецю – 0,083 т / рік;

вуглеводні – 0,041 т / рік;

тверді речовини – 0,018 т / рік;

сірки діоксид – 0,030 т / рік;

бензопірен – 0,00000007 т / рік.

За величинами викидів забруднюючих речовин ТОВ-Підприємство «Акорд-С» не підлягає взяттю на державний облік.

Запропоновані дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують величин граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства. Встановлено умови до технологічного процесу, до обладнання та споруд, вимоги щодо неорганізованих джерел викидів.

Перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів відсутні, тому заходи щодо досягнення нормативів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не розробляються.

ТОВ-Підприємство «Акорд-С» відноситься до третьої групи об’єктів, заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів, щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря, щодо охорони атмосферного повітря при НМУ та інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, не розробляються.

На підприємстві не має технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

Зауваження та пропозиції громадських організацій, окремих громадян можуть надсилатися до Рівненської обласної держадміністрації (майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028); roda@rv.gov.ua. Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду протягом 30 календарних днів з моменту публікації повідомлення в газеті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *