Охорона атмосферного повітря

До уваги підприємств, установ, організацій та
фізичних осіб-підприємців!

Згідно вимог чинного законодавства, суб’єкти господарювання, які є власниками стаціонарних джерел забруднення (у тому числі побутових котлів), можуть здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря лише після отримання відповідного дозволу (стаття 11 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”).

Дозвіл на викиди дає право суб’єктам господарювання експлуатувати стаціонарні джерела забруднення (у тому числі побутові газові чи твердопаливні котли, які віднесені до третьої групи стаціонарних джерел забруднення) за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично-допустимих викидів протягом визначеного в дозволі терміну.

Видача дозволу суб’єкту господарювання, об’єкт якого відповідно до законодавства належить до другої або третьої групи, здійснюється Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації (33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20, тел. 620-364)

Порядок видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Нормативно-правові ак­ти, якими регламен­ту­єть­ся видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами:

– Закон України “Про охорону атмосферного повітря”

– Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №302 „Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи”

Дозвіл видається через Центри  надання адміністративних послуг

Документи розглядаються сектором дозвільної діяльності Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації, каб. №11, тел. (0362) 26-47-23

Перелік необхідних документів:

І. Заява (згідно зразка)

ІІ. Перелік документів, що додаються до заяви:

1. Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, який проведений згідно вимог «Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» (затверджено наказом Мінекобезпеки України 10.02.1995 за №7, зареєстровано в Мінюсті України 15.03.1995 за №61/597)

2. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, які виготовлені згідно вимог «Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців» (затверджено наказом Мінприроди України 09.03.2006 за №108, зареєстровано в Мінюсті України 29.03.2006 за №341/12215)

3. Копія повідомлення, розміщеного в місцевих друкованих засобах масової інформації, про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

4. Інформація на магнітному носії згідно типової форми XML схем

5. Погоджувальна процедура:

ІІІ. Рішення Держпродспоживслужби щодо можливості видачі дозволу на викиди

Платність (безоплатність) видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами: безоплатно

Строк, протягом якого видається дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами: протягом 30 календарних днів з дня подання в установленому порядку заяви та документів на отримання дозволу.

Строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, виданого суб’єкту господарювання:

  • об’єкт якого належить до другої групи – 10 років;
  • об’єкт якого належить до третьої  групи – необмежений.

Детальна інформація щодо отримання, переоформлення та анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря: https://www.ecorivne.gov.ua/enviromental_dozvil/

Перелік установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності:https://mepr.gov.ua/content/perelik-ustanov-organizaciy-ta-zakladiv-yaki-zdiysnyuyut-rozrobku-dokumentiv-shcho-obgruntovuyut-obsyagi-vikidiv-dlya-pidpriemstv-ustanov-organizaciy-ta-gromadyansubektiv-pidpriemnickoi-diyalnosti.html


Чи потрібно отримувати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу суб’єкту господарської діяльності?

Згідно з нормами Податкового кодексу об’єктом та базою оподаткування екологічним податком є обсяги та види забруднюючих речовин.
Наприклад, коли підприємство використовує автономну систему опалення – котли або конвектори, то об’єктом оподаткування є обсяги забруднюючих речовин, що утворюються й викидаються в повітря при згорянні палива.
Як показує практика, сплата екологічного податку і наявність дозволу – речі для підприємця не завжди пов’язані.
Часто суб’єкт господарської діяльності, не маючи дозволу на викиди забруднюючих речовин, сплачує екологічний податок з розрахунку спожитого газу чи мазуту за максимальними тарифами.
Характерною така ситуація є для підприємців, які опалюють приміщення конвектором, подібним до того, який використовують для обігріву житла. Звідси й паралель: не сплачує за домашнє джерело – не платить і за виробниче.

Що ж спонукає підприємців порушувати норми законодавства?

Відповідно до закону “Про охорону атмосферного повітря” викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. Дозволи видають безплатно.


Відповідальність за викиди без дозволу

Особи, винні у викидах забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади, несуть відповідальність (ст. 33 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» ).

Згідно зі ст. 78 КпАП викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об’єктів  тягнуть за собою накладення штрафу.

Популярні послуги

Громаді