Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища Рівненської міської територіальної громади


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Рівненської
міської ради
10.06.2021 № 652

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ФОНД ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

1. Фонд охорони навколишнього природного середовища Рівненської міської територіальної громади (надалі – Фонд) є складовою частиною бюджету і утворюється з метою концентрації коштів для цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, які спрямовані на запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища, в тому числі фінансування наукових досліджень із цих питань та заходів, пов’язаних із впровадженням економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

2. Фонд формується за рахунок коштів екологічного податку та інших коштів, визначених законодавством.

3. Головним розпорядником коштів Фонду є Управління економіки міста.

Управління економіки міста є замовником для поточних видатків, які відповідають видам діяльності, зазначеним у постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”.

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради є замовником – одержувачем коштів для робіт капітального характеру, які відповідають видам робіт, зазначеним у постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147.

Подавачі запитів є замовниками – одержувачами коштів для видатків капітального, поточного характеру на придбання товарів, послуг, які відповідають видам діяльності, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, законів, нормативно-правових актів.

Подавачі запитів – структурні підрозділи виконавчого комітету Рівненської міської ради, підприємства всіх форм власності, госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують кошти безпосередньо через розпорядника коштів з бюджету на виконання природоохоронних заходів згідно з узятими ними зобов’язаннями, із здійсненням платежів відповідно до регіональних, місцевих екологічних і бюджетних, програм з урахуванням вимог Бюджетного кодексу, законів, нормативно-правових актів.

4. Кошти Фонду використовують для фінансування витрат, пов’язаних з виконанням робіт, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 “Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”.

5. Кошти Фонду використовуються в межах регіональних, бюджетних, місцевих екологічних та бюджетних програм, визначених законодавством, згідно з кошторисами доходів і видатків, які складаються Управлінням економіки міста та затверджуються міським головою.

Планування та фінансування природоохоронних заходів з Фонду здійснюється відповідно до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього природного середовища Рівненської міської територіальної громади, який додається.

6. Забороняється використання коштів Фонду на заходи, які не зазначені в постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”.

7. До 10 відсотків коштів Фонду може резервуватися для здійснення пов’язаних із природоохоронною діяльністю непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені піл час складання проекту місцевого бюджету.

8. Витрати Фонду та касове виконання місцевого бюджету за видатками Фонду провадяться в межах надходження коштів до нього в установленому законодавством порядку.

9. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору до Фонду здійснюється органами Головного управління Державної податкової служби України у Рівненській області (постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106).

10. Контроль за цільовим використання коштів Фонду здійснюють Управління економіки міста, Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації.

11. За нецільове витрачання коштів з Фонду посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

12. Не використані в звітному році кошти Фонду вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на цілі, передбачені цим Положенням.

Секретар міської ради                                                          В. Шакирзян

Популярні послуги

Громаді