Засідання комітету

Відповідно до положення про комітет з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівного:

  •  – Комітет з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівного (надалі  Комітет) є дорадчим органом громади міста при міському голові.
  •  – Метою діяльності Комітету є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівного, затвердженого рішенням міської ради від 22 листопада 2006 року №317, та моніторинг якості виконання завдань, визначених Стратегічним планом.
  •  – Основною формою роботи Комітету є відкриті засідання.
  •  – Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу Комітету.
  •  – Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх його членів та оформляються протоколом.
  •  – Рішення Комітету, прийняті в межах його повноважень і відповідним чином оформлені, носять рекомендаційний характер, є обов’язковими для розгляду міською радою, її виконавчими органами і враховуються в їх діяльності.

Протокол №4 від 15.07.2009
https://www.economy.rv.ua/tmp/Protocol%20Nr4.doc

Основні індикатори економічного розвитку м.Рівного за 2007-2008 роки 
https://www.economy.rv.ua/tmp/major_economic_indscators_2007-2008.doc

Зведений аналітичний моніторинговий звіт про хід виконання Стратегічного плану економічного розвитку м.Рівного за 2008 рік
https://www.economy.rv.ua/tmp/analysis_report_2008р.xls

 Протокол №3 від 09.04.2008 
https://www.economy.rv.ua/tmp/Protocol_Nr3.doc 

Зведений аналітичний моніторинговий звіт про хід виконання Стратегічного плану економічного розвитку м.Рівного за 2007 рік

https://www.economy.rv.ua/tmp/analysis_report_2007.xls

Основні індикатори економічного розвитку м.Рівного за 2006-2007 роки

https://www.economy.rv.ua/tmp/major_economic_indicators_2006-2007.doc

Протокол №2 від 18.12.2007

https://www.economy.rv.ua/tmp/Protocol_Nr2.doc

Протокол №1 від 05.09.2007

https://economy.rv.ua/tmp/Protocol_Nr.1.doc

Популярні послуги

Громаді